Siljans Isjaktklubb

Historia


Isjaktsegling på sjön har gamla traditioner. Enligt vad vi erfar, sedan åtminstonde början av 1900-talet. Den typ av isjakter som fanns förr var byggt för flera personer. Isjakten hade plankan fram och styrningen bak. Plats för åkande fanns på den bakre delen i forma av en låda. Isjakterna användes för nöjesåkning, men även för olika typer av transporter. 


Har du mer information om isjakten historia. Tveka inte att höra av dig till oss! Snabbas svar får du om du kontaktar oss på Facebook. Klicka på symbolen nedan så kommer du direkt till vår sida.


Säkerhet


När vi seglar isjakt så använder vi oss alltid av en viss typ av utrustning. Detta är för att hålla uppe säkerhetsnivån på aktiviteten och minimera personskador. Det är mycket viktigt att änvända sig av denna utrustning. Åker vi ut på en okänd is så skall alltid komplett utrusning användas. Isjaktsegling är en säker aktivitet om man gör saker och ting på rätt sätt.


De krav vi ställer är:

- Hjälm

- Isdubbar


Vidare så rekomenderar vi även:

- Glasögon (typ skidglasögon)

- Varma kläder 

- Flytväst eller flytoverall

- Skor med isdubbar

- Kastrep


Ska man ut på längre tur på okänd is så skall alltid ombyte tas med. Går man igenom isen med isjakten och blir blöt så vill man gänra byta om till torra kläder så fort det går. 


Säkerheten först!

unsplash